تعرفه‌ی آزمایشگاه ها و شرکت های بازرسی همکار


به اطلاع می‌رساند پیرو ابلاغیه‌ی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در اول بهمن ماه سال جاری و مطابق بند 4 مصوبات دبیرخانه ستاد تنظیم بازار در خصوص تعرفه خدمات سازمان ملی استاندارد ایران( آزمایشگاه ها ، بازرسی و نمونه برداری و... ، نرخ ساعت موثر خدمات آزمایشگاهی استاندارد و آزمایشگاه‌های همکار با لحاظ تمامی هزینه‌ها و سود قانونی به مبلغ هفتصد هزار ریال تعیین گردید.