درج عبارت ارگانیک برروی برچسب برخی از فرآورده‌های غذایی مورد تایید استاندارد نیست


به اطلاع می رساند استفاده از نشان ارگانیک  برروی برچسب برخی از فرآورده‌های غذای به عنوان یک علامت دولتی رسمی در حال حاضر مصداق جعل این علامت بوده و بنابر قوانین و مقررات جاری باید اقدام لازم معمول گردد، بر این اساس استفاده از عبارت "ارگانیک" و یا استفاده از نشان‌های مرتبط دریافتی از دیگر نهادها و یا انجمن‌ها بر روی برچسب فرآورده و یا محصول کشاورزی، مورد تائید سازمان ملی استاندارد ایران نمی‌باشد.