دسترسی سریع

نقشه سايت
Skip Navigation Links.
Collapse MCCIP PortalMCCIP Portal
Collapse زیرپورتال کردستانزیرپورتال کردستان
Collapse معرفیمعرفی
تاریخچه اداره کل
قوانین و مقررات
ارتباط با ما
بیانیه حریم خصوصی
پست الکترونیکی سازمان
English
نمودار سازمانی
ارتباط با حوزه های مختلف اداره کل
اداره آمورش و ترویج استاندارد
اداره امور آزمایشگاه
نتایج نظرسنجی خدمات
میز خدمت الکترونیکی
Collapse حوزه مدیرکلحوزه مدیرکل
معرفی مدیرکل
روابط عمومی
اداره تائید صلاحیت
اداره اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها
اداره حقوقی و رسیدگی به شکایات
اداره حراست
Collapse معاونت استانداردسازی و آموزشمعاونت استانداردسازی و آموزش
Expand اداره آموزش و ترویج استاندارداداره آموزش و ترویج استاندارد
اداره هماهنگی امور تدوین استاندارد
معاونت منابع انسانی و امور حقوقی
Collapse معاونت ارزیابی و انطباقمعاونت ارزیابی و انطباق
اداره امور آزمایشگاه‌ها
اداره نظارت بر اجرای استاندارد
اداره صادرات و واردات
نقشه سایت
آزمایشگاه‌های همکار و شرکت‌های بازرسی
کتابچه راهنما
واحدهای تولیدی تحت پوشش
مشارکت الکترونیکی
Collapse خدمات الکترونیکخدمات الکترونیک
پشتیبانی افراد کم توان
تائید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت
بیانیه‌ توافق سطح خدمت
بازرسی آسانسور
بازرسی باسکول
آگهی مناقصه و مزایده
شناسنامه خدمات الکترونیکی
پست الکترونیکی سازمان
دستورالعمل به‌روزرسانی
سوالات متداول
بیانیه حفظ حریم خصوصی
Collapse صفحه جدید- تیر 99صفحه جدید- تیر 99
صفحه جدید داخلی- تیر 99