اخبار اداره کل کردستان

پاسخگویی به شهروندان کردستانی از طریق سامانه سامد

مدیرکل استاندارد استان کردستان، یکشنبه 10 اسفند  ماه 1399 حضور در استانداری، شخصاً پاسخگوی درخواست های مردمی واصله از سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان:  شهروندان عزیز کردستانی می توانند روز یکشنبه، مورخ ۱۰ اسفند ماه ۹۹، ساعت 9 لغایت 11 صبح، از طریق تماس با سامانه تلفنی ١١١ به طور مستقیم با مدیرکل استاندارد ارتباط برقرار کرده، سوالات و مشکلات خود را در حوزه استاندارد مطرح نمایند.